Bản lề và phụ kiện ngoài cho tủ Rittal GA

Bản lề và phụ kiện ngoài cho tủ Rittal GA

Hinge, exterior for GA
 

Model No.  For height  For depth 
 
≥ 120 mm ≥ 80 mm