Hộp đấu nối dây loại KL có tấm bắt ốc siết cáp

Hộp đấu nối dây loại KL có tấm bắt ốc siết cáp

Terminal boxes KL with gland plate
 

Vỏ tủ màu xám với nắp che bằng thép và tấm để bắt ốc siết cáp. Cấp độ bảo vệ kín nước và kín bụi IP55 có thể dùng được ngoài trời.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
300 mm 150 mm 120 mm
300 mm 200 mm 120 mm
400 mm 200 mm 120 mm
500 mm 200 mm 120 mm
600 mm 200 mm 120 mm
300 mm 300 mm 120 mm
400 mm 300 mm 120 mm
500 mm 300 mm 120 mm
600 mm 300 mm 120 mm
400 mm 400 mm 120 mm
600 mm 400 mm 120 mm
800 mm 400 mm 120 mm
800 mm 200 mm 120 mm