Hộp đấu nối dây Rittal KL loại không có lổ mở cho ốc siết cáp

Hộp đấu nối dây Rittal KL loại không có lổ mở cho ốc siết cáp

Terminal boxes KL without gland plate
 

Vỏ tủ màu xám với nắp che bằng thép, không có tấm mở để siết cáp. Cấp độ bảo vệ kín nước và kín bụi IP66.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
150 mm 150 mm 120 mm
300 mm 150 mm 120 mm
200 mm 200 mm 120 mm
300 mm 200 mm 120 mm
400 mm 200 mm 120 mm
500 mm 200 mm 120 mm
600 mm 200 mm 120 mm
300 mm 300 mm 120 mm
400 mm 300 mm 120 mm
500 mm 300 mm 120 mm
600 mm 300 mm 120 mm
400 mm 400 mm 120 mm
600 mm 400 mm 120 mm
800 mm 400 mm 120 mm
150 mm 150 mm 80 mm
300 mm 150 mm 80 mm
200 mm 200 mm 80 mm
300 mm 200 mm 80 mm
400 mm 200 mm 80 mm
600 mm 200 mm 80 mm
800 mm 200 mm 120 mm
200 mm 150 mm 80 mm
200 mm 150 mm 120 mm
400 mm 150 mm 120 mm