Hộp E-Box EB Rittal

E-Box EB

E-Box EB
 

Vỏ tủ Rittal sơn màu xám có cửa và tấm lắp thiết bị bằng thép. Cấp độ bảo vệ tủ IP 66 chống tha61mm nước và chống bụi có thể lắp đặt ngoài trời.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
150 mm 300 mm 80 mm
200 mm 200 mm 80 mm
200 mm 400 mm 80 mm
150 mm 300 mm 120 mm
200 mm 200 mm 120 mm
200 mm 400 mm 120 mm
150 mm 150 mm 80 mm
200 mm 300 mm 80 mm
150 mm 150 mm 120 mm
200 mm 300 mm 120 mm
300 mm 300 mm 120 mm
300 mm 400 mm 120 mm
200 mm 500 mm 120 mm
300 mm 400 mm 155 mm
300 mm 600 mm 155 mm
300 mm 800 mm 155 mm