Tấm lắp thiết bị cho loại PK

Tấm lắp thiết bị cho loại tủ Rittal PK

Mounting plate for PK
 

Sử dụng cho việc lắp đặt bên trong tủ.
Model No.  For width  For height  Mounting plate width  Mounting plate height 
 
= 182 mm = 180 mm 150 mm 150 mm
= 254 mm = 180 mm 220 mm 150 mm
= 360 mm = 254 mm 331 mm 220 mm