Tủ Bus Enclosure loại BG

Bus enclosures BG

Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG

Vỏ tủ điện Rittal có cánh cửa bằng thép, được sơn phủ màu xám và tấm quan sát được làm bằng vệt liệu nhựa polycarbonate. Cấp độ bảo vệ IP 65.
Model No.  Width  Height  Depth  Door hinge 
 
400 mm 200 mm 125 mm bottom
600 mm 200 mm 125 mm bottom
400 mm 300 mm 155 mm bottom
400 mm 300 mm 155 mm bottom
600 mm 300 mm 155 mm bottom
600 mm 300 mm 155 mm bottom
800 mm 300 mm 155 mm bottom
800 mm 300 mm 155 mm bottom
200 mm 300 mm 80 mm left
300 mm 300 mm 80 mm left
400 mm 300 mm 80 mm left
500 mm 300 mm 80 mm left
200 mm 300 mm 120 mm right
400 mm 300 mm 120 mm right
500 mm 300 mm 120 mm bottom
400 mm 500 mm 160 mm right