Vo Tu Rittal Loai PK Khong Khoet Lo Cap

Polycarbonate enclosures PK without knockouts

Polycarbonate enclosures PK without knockouts
Polycarbonate enclosures PK without knockouts

Vỏ tủ Rittal được làm từ sợi thủy tinh kết hợp với nhựa Polycarbonate với nắp che màu xám hay màu trong suốt.
Model No.  Width  Height  Depth  Cover 
 
65 mm 65 mm 57 mm grey
94 mm 65 mm 57 mm grey
94 mm 94 mm 57 mm grey
94 mm 94 mm 81 mm grey
110 mm 110 mm 66 mm grey
110 mm 110 mm 90 mm grey
130 mm 94 mm 57 mm grey
130 mm 94 mm 81 mm grey
130 mm 130 mm 75 mm grey
130 mm 130 mm 99 mm grey
180 mm 94 mm 57 mm grey
180 mm 94 mm 81 mm grey
180 mm 110 mm 90 mm grey
180 mm 110 mm 90 mm transparent
180 mm 110 mm 111 mm grey
180 mm 110 mm 111 mm transparent
180 mm 110 mm 165 mm grey
180 mm 110 mm 165 mm transparent
182 mm 180 mm 90 mm grey
182 mm 180 mm 90 mm transparent
182 mm 180 mm 111 mm grey
182 mm 180 mm 111 mm transparent
182 mm 180 mm 165 mm grey
182 mm 180 mm 165 mm transparent
254 mm 180 mm 90 mm grey
254 mm 180 mm 90 mm transparent
254 mm 180 mm 111 mm grey
254 mm 180 mm 111 mm transparent
254 mm 180 mm 165 mm grey
254 mm 180 mm 165 mm transparent
360 mm 254 mm 111 mm grey
360 mm 254 mm 111 mm transparent
360 mm 254 mm 165 mm grey
360 mm 254 mm 165 mm transparent